Valpar 2021

Den 4 mars föddes Disas och Max valpar.
2 killar bruna killar och 2 ljusa tjejer.


ALLA valparna är TINGADE!!

Disas valapr